Image 1

Yusuf ZORBA...

Doç. Dr. - Assoc. Prof. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi - Dokuz Eylul University

Denizcilik Fakültesi - Maritime Faculty

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü - Marine Transportation Engineering Department

Öğretim Üyesi  - Faculty Member

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı - Vice Head of Dept. of MTE

Akademik CV  
 
Kısa Özgeçmişim;
Yusuf Zorba 1973 yılında doğmuştur. 1994 yılı Haziran ayında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü’nden mezun olmuştur. Türk bayraklı ve başta kimyasal madde tankerleri olmak üzere çeşitli ticaret gemilerinde sırasıyla üçüncü, ikinci ve birinci zabitlik yapmıştır. Yusuf Zorba, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans programını 1999 Ocak ayında tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezi “Gemi Teknolojisindeki Değişmeler ve Limanlar Üzerine Etkileri” isimli çalışmasıdır. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı’nda başladığı Doktora programını ise 2009 yılında “Uluslararası Deniz Ticaretinde Tehlikeli Yüklere İlişkin Güvenlik Yönetimi: Uluslararası Denizde Tehlikeli Yük Taşımacılığı Standartları (IMDG Code) ve Türkiye Uygulamaları” isimli çalışması ile tamamlamıştır. 2004-2005 eğitim öğretim döneminde The California Maritime Academy’de yabancı öğretim görevlisi olarak 1 yıl görev yapmıştır. Yusuf Zorba halen 2002 yılında başladığı DEU, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndaki Güverte Bölüm Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Bu görevin yanı sıra 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısıdır. 08/09/2015 tarihinde Doçentlik sınavına müteakip Üniversitelerarası Kurul tarafından "Yönetim ve Strateji" Bilim Alanında Üniversite Doçenti ünvan ve yetkisi verilmiştir. Bugüne kadar pek çok uluslararası kongreye katılmış, bildiri ve makaleler sunmuş, kurumu adına sektöre ve devlet kuruluşlarına yönelik projelerde görev almıştır. Yusuf Zorba iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve ikiz çocuk babasıdır.

Short CV;
He graduated from Istanbul Technical University, Maritime Faculty, Deck Department (Maritime Transportation Engineer) in 1994. In 1994 to 2006, he worked as an officer and a chief officer at different types of merchant vessels. He received his MSC degree in Maritime Business and Management in 1999. His master thesis named “Changes in Ship Technologies and the Effects on Ports”. With the named of thesis “Safety Management for Dangerous Cargo in International Maritime Transport: International Maritime Dangerous Goods Shipping Standards - IMDG Code and its Implementations in Turkey, he received his PhD degree in 2009. Doctorate study focused to “dangerous cargo”, “safety management”, “organizational culture” and also “ports and container operations”. He assigned as an Assistant Prof. Dr. in July, 2009. He has been teaching Ship Handling, Meteorology, Emergency Procedures, International Maritime Conventions, Voyage Planning and Management, Bridge Team Management, Tanker Operations, Liquid Cargo Handling Simulator Training since 1997 as a full time lecturer in Dokuz Eylül University, Maritime Faculty. Also he has been teaching Security Management at Sea, Maritime Business Management, Principles of Management in Maritime Business, World Geography, Safety, Security and Quality Management courses in different master program in Social Science Institute of Dokuz Eylul University. He served as a Deputy Head of Department of Marine Transportation Engineering in Maritime Faculty from 2002 to 2015 and deputy director of Transportation Safety and Accident Investigation Research Center since 2012. Following the examination period on 08/09/2015,  he gained the Associate Proffessor title and authority in the field of "Management and Strategy" Science. Assoc.Prof.Dr. Yusuf Zorba is married and has two children.