Dersler...

(Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde 1996 Yılında göreve başladığım tarihten bu yana varmiş olduğum eğitimler ve dersler)

*

GEMİ MANEVRASI I - SHIP HANDLING I

  Gemi manevrası ve teorisinin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü öğrencilerinin meslek hayatlarındaki önemi ortadadır. 2003 - 2004 eğitim öğretim yılından bu yana farklı başlıklar altında olsa da gemi manevrası ile ilgili teorik bilgileri aktarmaktayım. Dersin ağırlıklı uygulama içeren kısmı ise dördüncü sınıfta verilen Gemi Manevrası II dersidir. 
   

*

GEMİ MANEVRASI II - SHIP HANDLING II

 

Yandaki linklerden detayına ulaşabileceğiniz bu derste temel olarak gemi manevrası teorisinin uygulamalar ile desteklendiği ve pratikte gemi manevrasının nasıl gerçekleştirildiğinin zabit adaylarına aktarılmasını hedeflemektedir. Zabit adaylarının Kaptan oluncaya kadar geçen sürede gemi manevrası kavramı açısından kendilerini nasıl yönlendirmeleri gerektiği, manevra esnasında dikkat edilmesi gerekenler, gemi Kaptanının bakış açısı vb konu başlıkları aktarılmaya çalışılmaktadır. 2002 yılından bu yana Block eğitim olarak sürdürülen bu ders 2012-2013 öğretim yılından itibaren Gemi Manevrası II dersi olarak verilmeye devam edilmektedir.

   

*

GEMİ İŞLETMECİLİĞİ BLOĞU - SHIP MANAGEMENT BLOCK

  Gemi Kiralama ve filo yönetimi için gemi teknik işletmeciliği ile birlikte gemi ticari işletmeciliğinin de aktarıldığı bu ders programı Prof. Dr. A. Güldem Cerit, Dr. Öğr. Üye. Nurser Gökdemir Işık, Prof. Dr. İsmail Bilge Çetin ve benim tarafımdan verilmekte iken 2012-2013'ten itibaren dördüncü sınıflara farklı başlıklardaki dersler altında aktarılmaya başlanmıştır.
   

*

METEOROLOJİ - METEOROLOGY - WEATHER

  Bir dönem Amerika Birleşik Devletleri, California Maritime Academy'de de verdiğim bu ders ile denizciler açısından hava durumunun ve hava olaylarının önemi aktarılmaya çalışılmakta, genel meteoroloji bilgileri ile birlikte seyir açısından dikkat edilmesi gerekenler vurgulanmaktadır. 2005-2006 ve 2006-2007 yıllarında da DEÜ, Denizcilik Fakültesinde verdiğim bu ders artık Kapt. Dr. Öğr. Üyesi Ali C. Töz tarafından verilmektedir.
   

*

SEYİR V - NAVIGATION V (İleri Seyir - Advanced Navigation)

  Güverte Bölümü son sınıfa gelmiş öğrencilere yönelik verilen bu eğitim programı tüm seyir bilgilerinin yeniden gözden geçirildiği ve değerlendirildiği bir ders olarak verilmekte idi. 2015 yılından bu yana dördüncü sınıf öğrencileri için "Advanced Navigation" ismi ile sürdürülmektedir. Advanced Navigation ayrıca günümüzde önemi iyice artmış olan Bridge Resources Management kapsamındaki Voyage Planning konu başlıklarını da kapsamaktadır.
   

*

BÜYÜK DAİRE SEYRİ - GREAT CIRCLE SAILING

  Okyanus aşırı sefer yapan gemilerin uyguladığı bu özel seyir yöntemlerinin ve farklı çözüm yöntemlerinin aktarıldığı bir ders olarak belirtilebilir. İlerleyen dönemde ayrı bir sayfada daha detaylı bilgi verebileceğimi umuyorum. 2015 yılından bu yana Küresel Trigonometri dersi altında verilmeye devam etmektedir.
   

*

KİMYASAL MADDE TANKERLERİ VE OPERASYONLARI - CHEMICAL TANKERS AND OPERATIONS

  Halen DUİM 3. ve 4. Sınıflarının eğitim programı içerisinde seçmeli ders olarak yer alan ve staj öncesinde tankerlerdeki emniyet açısından üstünde durulması son derece önemli olan bir derstir. Bu yıl çalışma arkadaşım Kapt. Dr. Öğr. Üye. Cenk Şakar tarafından verilmektedir.
   

*

GEMİCİLİK - SEAMANSHIP

  Gemi, gemi ekipmanları, bakım - tutum gibi gemi ile ilgili temel bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir. Ana düşünce denize uyumun sağlanabilmesi ve denizin gemi elemanları üzerindeki etkilerinin öğretilebilmesi ile birlikte gemicilik faaliyetlerinin yürütülmesidir. Bu ders kapsamında az da olsa deniz örf ve adetleri ile denizcilik kültürü üzerinde durulmaya da çalışılmakta olup, Kapt. Tolga Çetin tarafından yürütülmektedir.
   

*

DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ - COLLISION REGULATION

  Denizde çatışmayı önleme kuralları çerçevesinde verdiğim bu derste öncelikle kuralların çıkış noktaları, nedenleri belirtilmekte ardından kuralların yorumlanmasına yönelik eğitimler üzerinde durulmaktadır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde yürüttüğüm bu ders kapsamında köprüüstü seyir simülatörü destekli eğitimler de verilmiştir. Halen Kapt. Tolga Çetin tarafından verilmektedir.
   

*

DENİZDE GÜVENLİK (EMNİYET) - SAFETY AT SEA

  Bu ders kapsamında başta denizde canlı kalabilme teknikleri olmak üzere, can kurtarma araçlarını kullanma, yangın, ilk yardım, personel emniyeti ve sosyal sorumluluk gibi STCW kapsamı içerisinde yer alan temel denizde emniyet eğitimleri verilmektedir. Öğrencilerin almış oldukları bu eğitimlere karşılık sertifikalandırılma işlemi yapılmaktadır.
   

*

DENİZDE HABERLEŞME - MARINE COMMUNICATION

  Denizde haberleşme imkanları ve ekipmanlarına yönelik eğitimleri kapsayan bu eğitim programı GMDSS ekipmanları ile birlikte verilmektedir. Bir eğitim öğretim dönemi verdiğim bu ders uzun süredir Kapt. Dr. Öğr. Üye. Burak Köseoğlu tarafından verilmektedir.
   

*

YÜK ELLEÇLEME VE YÜK İSTİF - CARGO HANDLING AND STOWAGE

  Tehlikeli yükler başta olmak üzere yük ve yüke gösterilmesi gereken özenin, geminin korunması için yükün dikkatli taşınmasına ilişkin hususların, katı ve sıvı tehlikeli yüklerin aktarıldığı bir ders olarak düzenlenmiştir. Çalışma arkadaşlarım Kapt. Emre Uçan ve Kapt. Dr. Öğr. Üye. Burak Köseoğlu tarafından vyürütülmektedir.
   

*

VARDİYA ESASLARI - WATCHKEEPING

  Denizcilik terminolojisi ile birlikte emniyetli seyir vardiyası tutulması, emniyetli liman vardiyası tutulması, gemicilik işlemlerinin yönetilmesi gibi hususları kapsayan bir eğitim programıdır.
   

*

ACİL DURUM İŞLEMLERİ - EMERGENCY PROCEDURES

  Acil durumlarda geminin yönetilmesi, gemi üzerindeki tehlikeli yüklere ilişkin acil durumlar, geminin, personelinin ve yükünün emniyeti açısından acil durumların tanımlanması ve yönetilmesi gibi konu başlıklarını içermektedir.
   

*

KÜRESEL TRİGONOMETRİ - SPHERICAL TRIGONOMETRY

  Matematiğin ve geometrinin temel teoremleri ile birlikte küresel üçgen tanımlarının yapıldığı ve aslında astronomik veya göksel seyir konuları ile büyük daire seyri konularına giriş yapan önemli bir matematik dersidir. Matematik ve formüllerle vakit geçirmekten hoşlananların ayrıca sevdiği bir ders olarak da belirtilebilir. Yeni düzenlenen mifredat programımızda Göksel Seyir dersinin giriş dersi olarak planlanmış ve uygulanmıştır.
   

*

ELEKTRONİK SEYİR YARDIMCILARI - ELECTRONIC NAVIGATIONAL AIDS

  Hiperbolik Seyir Sistemleri, Decca, Omega, Loran-C, Radio Direction Finder, Echosounder, GPS, Radar, Arpa Radar, AIS, ECDIS gibi seyre yardımcı ekipmanların çalışma prensipleri ve operasyonlarıyla seyir amaçlı kullanımlarına ilişkin konu başlıklarını içeren bir ders olarak belirtilebilir. Farklı konu başlıkları ile aktif eğitim içerisinde yer alan bu konu halen Dr. Öğr. Üye. Kapt. Oğuz Atik tarafından yürütülmektedir.
   

*

GEMİ YAPISI VE STABİLİTE - SHIP STRUCTURE AND STABILITY

  Bir kaç öğretim yılı verdiğim bu ders çerçevesinde gemi yapısı ve stabilitesi, yoğunluk etkisi, serbest yüzey etkisi ve hesaplanması, trim ve yalpa hesabı, havuzlama, stres hesabı vb konu başlıkları bulunmaktadır.
   

*

MANYETİK VE GYRO PUSULA - MAGNETIC AND GYRO COMPASSES

  Dünyanın manyetizması, geminin manyetik sapmaya etkileri, manyetik pusulanın yapısı, gyro pusula ve yapısı, repeater"leri, otomatik pilot ve çalışması ile birlikte pusulaların hataları ile düzeltmelerini kapsayan bir eğitim programıdır. Aktif eğitim programı içerisinde halen Dr. Öğr. Üye. Kapt. Serim Paker tarafından yürütülmektedir.
   
* MARİNALARDA EMNİYET VE GÜVENLİK
  Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Marina İşletme programına yönelik olarak emniyet ve güvenlik kavramlarının incelendiği ve denizcilikteki önemleri, marina işletmeleri açısından emniyet ve güvenlik uygulamalarının detaylı incelemeleri yapılmaya çalışılmaktadır.
* METEOROLOJİ VE OŞİNOGRAFİ - METEOROLOGY & OCEANOGRAPHY
  Meteoroloji ve oşinografi dersi önceki dönemlerde verilen Meteoroloji ders içeriğinden farklı olarak yüzey şekillerine, okyanus tabanı ve okyanus oluşumlarına, meteorolojik ve coğrafi özelliklere bağlı olarak gözlemlenen okyanus akıntıları, rüzgarları, dalga ve swell oluşumları gibi konu başlıklarına ilişkin içeriklerle oluşturulmuştur. Bu kapsamda gemi okyanus geçişlerinde rüzgar ve akıntı etkilerinin nasıl kullanılabileceği, sefer planlarının bu faktörlerden etkilenmemesi için alınacak önlemleri ve/veya  plan değişikliklerinin uygulanmasına yönelik proje bazlı değerlendirmelere de yer verilmektedir.

 

Yukarıda değinilen derslerin güncel içeriklerini DEÜ Bilgi Paketi Ders Katoloğundan elde edebilirsiniz.